ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI CHILIA_VECHE
 
strada Dunării Nr. 65 cod poştal 827050; tel: 0240 547301; fax: 0240 547384; e-mail: primaria_chilia_veche@yahoo.com       

harta site:  Administraţie >>> Primar

  Primar Viceprimar Secretar Funcționari Declaraţii de Avere şi Interese Legislaţie  


Primarul Comunei CHILIA VECHE, dna CIUPITU GEORGETA


CIUPITU GEORGETA, 56 de ani


Profesia de baza: Licentiat in stiinte sdministrative
Nivelul studiilor: Licenţă
(Academia de Studii Economice din Bucuresti)


Formaţiunea politică: PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
Primar, la al 4-lea mandat

 Legislatie
 Dispozitii ale primarului
 Strategia de dezvoltare
 Comunicate
 Bugetul local
 ...trimite un mesaj

Legea 17/2014
(Vânzare teren extravilan)
-norme, acte necesare, publicaţii

Registrul electronic pentru evidenţa ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilanLista tuturor funcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al primariei comunei Chilia Veche, precum şi drepturile salariale stabilite conform Legii Nr. 153/2017
>>> septembrie 2017
>>> martie 2018
>>> septembrie 2018
>>> martie 2019

Tabele nominale - cadastru gratuit

PROPRIETARII CARE DEŢIN TEREN ÎN TARLA 50, PARCELA 257-1, TARLA 50, PARCELA 257, TARLA 55, PARCELA 270-1, TARLA 55, PARCELA 270, CONFORM TABELULUI DE MAl JOS, SUNT RUGAŢI SĂ DEPUNĂ DOCUMENTELE NECESARE PENTRU REALIZAREA CADASTRULUI GRATUIT LA PRIMĂRIA COMUNEI CHILIA VECHE


tabel_nominal_cadastru_gratuit_2018.pdf

Publicate recent:

Anunţuri liste datornici

  •  - ANUNŢ colectiv pentru comunicarea prin publicitate - datorii contribuabili (persoane fizice);

  •  - ANUNŢ colectiv pentru comunicarea prin publicitate - datorii contribuabili;

  •  - ANUNŢ colectiv pentru comunicarea prin publicitate - datorii contribuabili;

Anunţuri evenimente locale

  •  - ANUNŢ - licitație publică cu strigare pentru concesionare suprafeţe de teren;

  •  - ANUNŢ - Inițierea închirierii unor terenuri arabile;

  •  - Solicitare aviz de gospodarire a apelor - aviz de amplasament, pentru realizarea investitiei ,,Infrastructura de agrement cu facilitati de acostare in Comuna Chilia Veche”;


Financiar/Contabil - Bugetul iniţial

  • 15-05-2018 - Buget iniţial;

Financiar/Contabil - Proiect de buget

  • 22-04-2019 - Proiect de buget;

Financiar/Contabil - Rectificare de buget

  • 13-12-2018 - Rectificare de buget;

Financiar/Contabil - Situaţie financiară trimestrială

  • 11-11-2018 - Situaţie financiară trimestrială;

Financiar/Contabil - Indicatori Venituri şi Cheltuieli

  • 21-02-2017 - Indicatori (Venituri şi Cheltuieli);

Financiar/Contabil - Listă investiţii

  • 26-07-2018 - Situaţie investiţii;

Financiar/Contabil - Plăţi restante

  • 21-02-2017 - Plăţi restante;

aici anunturi in arhiva >>>

  Legea 17/2014 (Vânzare teren extravilan) - norme, acte necesare, publicaţii

Anunţuri vânzări terenuri

Registrul electronic pentru evidenţa ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan

 

ANUNŢ colectiv pentru comunicarea prin publicitate - datorii contribuabili       

fisiere disponibile:
  |-Anunt_colectiv_datorii_mai_2019.pdf


p93-  portal admin, 07-05-2019   
 

ANUNŢ colectiv pentru comunicarea prin publicitate - datorii contribuabili       

fisiere disponibile:
  |-anunt_colectiv_datorii.pdf


p94-  portal admin, 13-05-2019   
 

ANUNŢ colectiv pentru comunicarea prin publicitate - datorii contribuabili (persoane fizice)       

fisiere disponibile:
  |-Anunt - datorii persoane fizice.pdf


p97-  portal admin, 05-06-2019   
 

ANUNŢ - consultare publică - proiecte de hotărâri       In conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52-2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al comunei Chilia Veche, Primarul Comunei Chilia Veche, judetul Tulcea, aduce la cunostinta publica faptul ca a initiat urmatoarele proiecte de hotarari:

fisiere disponibile:
  |-Proiect de Hotarare incheiere contract reprezentare in instanta revendicare sat Tatanir.pdf
  |-Proiect de Hotarare - mandat special AGA-ADI.pdf
  |-Proiect de Hotarare aprobarea accesului la drumuri publice a terenului extravilan T 101.pdf
  |-Anunt consultare publica Proiecte de hotarari februarie_2018.pdf
  |-Proiect de Hotarare aprobarea casarii unor mijloace fixe si a obiectelor de inventar apartinand patrimoniului.pdf
  |-Proiect de Hotarare avizare doc.atribuire delegare deseuri ADIIMD.pdf


p390-  portal admin, 15-02-2018   
 

ANUNŢ - CONSULTARE PUBLICĂ       Consultare liste susţinători pentru Propunerea Legislativă a Cetăţenilor - Lege de Revizuire a Constituţiei României

fisiere disponibile:
  |-Anunt consultare publica.pdf


p452-  portal admin, 30-08-2018   
 

Anunţ - Consultare publică privind realizarea investiţiei ,,Infrastructura de agrement cu facilităţi de acostare în Comuna Chilia Veche-       

fisiere disponibile:
  |-Anunt si fisa proiect.pdf


p486-  portal admin, 11-01-2019   
 

ANUNŢ pentru cetaţenii interesaţi în deschiderea procedurii succesoriale (dezbatere moştenire)       

fisiere disponibile:
  |-ANUNT privind dezbatere mostenire.pdf


p500-  portal admin, 26-02-2019   
 

Solicitare aviz de gospodarire a apelor - aviz de amplasament, pentru realizarea investitiei ,,Infrastructura de agrement cu facilitati de acostare in Comuna Chilia Veche”       

fisiere disponibile:
  |-Informare - solicitare aviz.pdf


p509-  portal admin, 08-04-2019   
 

ANUNŢ - Inițierea închirierii unor terenuri arabile       Comuna Chilia Veche, judeţul Tulcea anunță inițierea închirierii unor terenuri arabile libere din izlazul comunal și din proprietatea privată a comunei Chilia Veche, prin atribuire directă crescătorilor de animale

fisiere disponibile:
  |-ANUNT public - initiere inchiriere terenuri.pdf


p542-  portal admin, 24-05-2019   
 

ANUNŢ - Consultare publică - Propunere Proiecte       ANUNŢ ORGANIZARE ŞEDINŢĂ PUBLICĂ PENTRU PROIECTUL “Infrastructură de agrement cu facilități de acostare în Comuna Chilia Veche”

fisiere disponibile:
  |-Anunt consultare publica proiect - infrastructura - facilitati acostare.pdf


p543-  portal admin, 20-08-2018   
 

ANUNŢ - licitație publică cu strigare pentru concesionare suprafeţe de teren       Licitația va avea loc în data de 26.06.2019, orele 1400. Termenul de depunere a ofertelor : 26.06.2019 orele 1200, la sediul Primăriei Comunei Chilia Veche. Persoanele interesate pot achiziţiona documentaţia de atribuire (caietul de sarcini) de la sediul Primăriei Chilia Veche, contra sumei de 50 lei -set. Relaţii suplimentare puteţi obţine la numărul de telefon 0240-547 301, fax 0240-547384 sau la Compartimentul Urbanism din cadrul Primăriei.

fisiere disponibile:
  |-anunt_licitatie.pdf


p544-  portal admin, 05-06-2019    

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Chilia_Veche - Toate drepturile rezervate