ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI CHILIA_VECHE
 
strada Dunării Nr. 65 cod poştal 827050; tel: 0240 547301; fax: 0240 547384; e-mail: primaria_chilia_veche@yahoo.com  



     

harta site:  Administraţie >>> Primar

  Primar Viceprimar Secretar Funcționari Declaraţii de Avere şi Interese Legislaţie  


Primarul Comunei CHILIA VECHE, dna CIUPITU GEORGETA


CIUPITU GEORGETA, 55 de ani


Profesia de baza: Licentiat in stiinte sdministrative
Nivelul studiilor: Licenţă
(Academia de Studii Economice din Bucuresti)


Formaţiunea politică: PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
Primar, la al 4-lea mandat

 Legislatie
 Dispozitii ale primarului
 Strategia de dezvoltare
 Comunicate
 Bugetul local
 ...trimite un mesaj

Legea 17/2014
(Vânzare teren extravilan)
-norme, acte necesare, publicaţii

Registrul electronic pentru evidenţa ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan




Publicate recent:

Anunţuri achiziţie

  •  - INVITATIE DE PARTICIPARE - depunerea de oferte la atribuirea prin achiziție directă a contractului de furnizare unui pachet Computer de birou complet echipat.;

Anunţuri liste datornici

  •  - Anunţuri colective pentru persoane fizice şi juridice;

  •  - Anunţ - privind comunicarea actelor administrative a debitoarei Botas Rodica cu domiciliul fIscal în comuna Chilia Veche jud. Tulcea;

Anunţuri evenimente locale

  •  - ANUNT PREALABIL PRIVIND AFIŞAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI;

  •  - Anunt - efectuare cadastru gratuit;

  •  - Anunţ - TABEL NOMINAL CADASTRU GRATUIT;

Anunţuri planuri urbanistice

  •  - Anunţ - proiect de hotărâre - PUZ CONSTRUIRE SAT DE VACANȚĂ - beneficiar S.C SERT IT S.R.L;

  •  - PLAN URBANISTIC ZONAL - staţie de bază pentru comunicaţii electronice;


Financiar/Contabil - Bugetul iniţial

  • 04-07-2017 - Buget iniţial;

Financiar/Contabil - Proiect de buget

  • 04-07-2017 - Proiect de buget;

Financiar/Contabil - Rectificare de buget

  • 06-10-2017 - Rectificare de buget;

Financiar/Contabil - Situaţie financiară trimestrială

  • 04-07-2017 - Situaţie financiară trimestrială;

Financiar/Contabil - Indicatori Venituri şi Cheltuieli

  • 21-02-2017 - Indicatori (Venituri şi Cheltuieli);

Financiar/Contabil - Listă investiţii

  • 04-07-2017 - Situaţie investiţii;

Financiar/Contabil - Plăţi restante

  • 21-02-2017 - Plăţi restante;


Birou Stare Civilă

  • 12-10-2017 - Publicaţie de căsătorie;




aici anunturi in arhiva >>>

  Legea 17/2014 (Vânzare teren extravilan) - norme, acte necesare, publicaţii

Anunţuri vânzări terenuri

Registrul electronic pentru evidenţa ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan

 

INVITATIE DE PARTICIPARE - depunerea de oferte la atribuirea prin achiziție directă a contractului de furnizare unui pachet Computer de birou complet echipat.



       Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte la atribuirea prin achiziție directă a contractului de furnizare unui pachet Computer de birou complet echipat. Codul CPV: 30200000-1 - Echipament şi accesorii pentru computer

fisiere disponibile:
  |-model contract PC.doc
  |-MODELE DE FORMULARE PC.doc
  |-caracteristici tehnice PC.pdf
  |-invitatie de participare PC.pdf


p102-  portal admin, 26-09-2017   




 

Anunţ - privind comunicarea actelor administrative a debitoarei Botas Rodica cu domiciliul fIscal în comuna Chilia Veche jud. Tulcea



       

fisiere disponibile:
  |-proces_verbal_comunicare_prin_publicitate.pdf


p61-  portal admin, 01-08-2017   




 

Anunţuri colective pentru persoane fizice şi juridice



       Liste datorii

fisiere disponibile:
  |-ANUNT COLECTIV PERSOANE JURIDICE.pdf
  |-ANUNT COLECTIV PERSOANE FIZICE.pdf


p62-  portal admin, 18-08-2017   




 

Anunt - Locuinte ANL pentru tineri cu varste cuprinse intre: 18 si 35 de ani



       Tinerii cu varste cuprinse intre: 18 si 35 de ani, pot depune cereri pentru repartizarea unei locuinte construite in com. Chilia Veche, prin programul ANL, la sediul Primariei Chilia Veche, strada Dunarii, nr. 65.

fisiere disponibile:
  |-Anunt_locuinte_ANL.pdf


p264-  portal admin, 22-02-2017   




 

Anunt - Registrul agricol



       PROPRIETARII CARE DEȚIN TEREN ÎN TARLA 50,PARCELA 257, CONFORM TABELULUI DE MAI JOS, SUNT RUGAȚI SĂ DEPUNĂ DOCUMENTE NECESARE PENTRU REALIZĂRII CADASTRULUI GRATUIT, LA PRIMĂRIA COMUNEI CHILIA VECHE

fisiere disponibile:
  |-TABEL NOMINAL CADASTRU GRATUIT.pdf


p301-  portal admin, 17-07-2017   




 

Anunţ - TABEL NOMINAL CADASTRU GRATUIT



       PROPRIETARII CARE DEȚIN TEREN ÎN TARLA 50,PARCELA 257, CONFORM TABELULUI DE MAI JOS, SUNT RUGAȚI SĂ DEPUNĂ DOCUMENTE NECESARE PENTRU REALIZĂRII CADASTRULUI GRATUIT, LA PRIMĂRIA COMUNEI CHILIA VECHE

fisiere disponibile:
  |-TABEL NOMINAL CADASTRU GRATUIT.pdf


p303-  portal admin, 19-07-2017   




 

Anunt - efectuare cadastru gratuit



       PROPRIETARII CARE DETIN TEREN IN TARLA 55, PARCELA 270-1, CONFORM TABELULUI DE MAl JOS, SUNT RUGATI SA DEPUNA. DOCUMENTE NECESARE PENTRU REALIZAREA CADASTRULUI GRATUIT, LA PRIMARIA COMUNEI CHILlA VECHE

fisiere disponibile:
  |-anunt cadastru gratuit.pdf


p309-  portal admin, 10-08-2017   




 

ANUNT PREALABIL PRIVIND AFIŞAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI



       Sectoare cadastrale: 13

fisiere disponibile:
  |-anunt_prealabil.pdf


p325-  portal admin, 25-09-2017   




 

PLAN URBANISTIC ZONAL - staţie de bază pentru comunicaţii electronice



       

fisiere disponibile:
  |-anunt_PUZ_RCS_RDS_statie_de_baza_comunicatii_electronice.pdf


p43-  portal admin, 13-06-2017   




 

Anunţ - proiect de hotărâre - PUZ CONSTRUIRE SAT DE VACANȚĂ - beneficiar S.C SERT IT S.R.L



       Primaria comunei Chilia Veche a iniţiat un proiect de hotărâre ce vizează aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,CONSTRUIRE SAT DE VACANȚĂ,, și a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ, comuna Chilia Veche, judetul Tulcea, beneficiar S.C SERT IT S.R.L însoţit de Referatul de aprobare privind necesitatea adoptării proiectului de hotărâre.

fisiere disponibile:
  |-Proiect_de_hotarare_PUZ_construire_sat_vacanta.pdf


p44-  portal admin, 13-06-2017   



 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2017 Primaria Chilia_Veche - Toate drepturile rezervate