ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI CHILIA_VECHE
 
strada Dunării Nr. 65 cod poştal 827050; tel: 0240 547301; fax: 0240 547384; e-mail: primaria_chilia_veche@yahoo.com       

 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2016  >>> raport (544) anul 2017   >>> raport (544) anul 2018
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2016   >>> raport (52) anul 2017    >>> raport (52) anul 2018
 

harta site: Transparența Decizională >>> Dispoziţii ale Primarului

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Chilia Veche: Dispoziţii ale Primarului

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 D I S P O Z I T I A Nr.281 privind convocarea Consiliului Local al comunei Chilia Veche, judetul Tulcea in sedinta ordinara din data de 20 Decembrie 2016 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148175280015-12-2016
2 DISPOZIŢIA NR.3 privind stabilirea ,,Programului de Audiente cu Publicul' la sediul Unitatii Administrativ Teritoriale a comunei Chilia Veche, judetul Tulcea 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148443120015-01-2017
3 DISPOZITIA NR. 65 din 15.05.2018 privind desemnarea doamnei LUPU Ionela și a doamnei BRAILOVSCHI Lucica, persoane responsabile pentru acordarea asistenţei privind completarea şi/sau depunerea, precum şi transmiterea declaraţiei unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice pentru cont 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152633160015-05-2018
4 DISPOZIȚIA NR. 68 din 24.05.2018 privind desemnarea doamnei CIOC STELUȚA - GEORGIANA, Responsabil Caz Prevenire (RCP) pentru copiii încadrați într-un grad de handicap la nivelul comunei Chilia Veche, județul Tulcea 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152710920024-05-2018
5 Dispozitia 82 promovare in grad Baluta 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152961480022-06-2018
6 Dispozitia 83 promovare in grad Brailovschi 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152961480022-06-2018
7 Dispozitia 84 promovare in grad Gheba 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152961480022-06-2018
8 DISPOZIȚIA Nr.79 din 11.04.2019 privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155588040022-04-2019
9 dispozitie stabilire locuri afisaj electoral sept 2019 2019 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156884040019-09-2019
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Chilia_Veche - Toate drepturile rezervate