ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI CHILIA_VECHE
 
strada Dunării Nr. 65 cod poştal 827050; tel: 0240 547301; fax: 0240 547384; e-mail: primaria_chilia_veche@yahoo.com       

harta site: Comunicate >>> Anunţuri, licitaţii, manifestări

  Anunţuri, licitaţii, manifestări Publicatii Casatorii  
aici anunturi in arhiva >>>

  Legea 17/2014 (Vânzare teren extravilan) - norme, acte necesare, publicaţii

Anunţuri vânzări terenuri

Registrul electronic pentru evidenţa ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan

 

Programul anual al achiziţiilor publice 2018 şi Strategia anuală de achiziţii publice 2018       

fisiere disponibile:
  |-Programul anual al achizitiilor publice 2018.pdf
  |-Strategia anuala de achizitii publice 2018.pdf


p111-  portal admin, 25-01-2018   
 

ANUNŢ - concurs angajare posturi vacante în perioada 14-16 martie 2018       Concurs pentru ocuparea unor funcţii de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate aI primarului comunei Chilia Veche, judeţul Tulcea

fisiere disponibile:
  |-Anunt Concurs ocupare posturi vacante (-bibliografie).pdf
  |-Rezultatul_selectiei_dosarelor.pdf
  |-Rezultat proba scrisa.pdf


p266-  portal admin, 13-02-2018   
 

ANUNŢ - consultare publică - proiecte de hotărâri       In conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52-2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al comunei Chilia Veche, Primarul Comunei Chilia Veche, judetul Tulcea, aduce la cunostinta publica faptul ca a initiat urmatoarele proiecte de hotarari:

fisiere disponibile:
  |-Proiect de Hotarare incheiere contract reprezentare in instanta revendicare sat Tatanir.pdf
  |-Proiect de Hotarare - mandat special AGA-ADI.pdf
  |-Proiect de Hotarare aprobarea accesului la drumuri publice a terenului extravilan T 101.pdf
  |-Anunt consultare publica Proiecte de hotarari februarie_2018.pdf
  |-Proiect de Hotarare aprobarea casarii unor mijloace fixe si a obiectelor de inventar apartinand patrimoniului.pdf
  |-Proiect de Hotarare avizare doc.atribuire delegare deseuri ADIIMD.pdf


p390-  portal admin, 15-02-2018   
 

Tabele nominale - cadastru gratuit       PROPRIETARII CARE DEŢIN TEREN ÎN TARLA 50, PARCELA 257-1, TARLA 50, PARCELA 257, TARLA 55, PARCELA 270-1, TARLA 55, PARCELA 270, CONFORM TABELULUI DE MAl JOS, SUNT RUGAŢI SĂ DEPUNĂ DOCUMENTELE NECESARE PENTRU REALIZAREA CADASTRULUI GRATUIT LA PRIMĂRIA COMUNEI CHILIA VECHE

fisiere disponibile:
  |-tabel_nominal_cadastru_gratuit_2018.pdf


p398-  portal admin, 21-03-2018    

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2018 Primaria Chilia_Veche - Toate drepturile rezervate