ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI CHILIA_VECHE
 
strada Dunării Nr. 65 cod poştal 827050; tel: 0240 547301; fax: 0240 547384; e-mail: primaria_chilia_veche@yahoo.com       

harta site: Comunicate >>> Anunţuri, licitaţii, manifestări

  Anunţuri, licitaţii, manifestări Publicatii Casatorii  
aici anunturi in arhiva >>>

  Legea 17/2014 (Vânzare teren extravilan) - norme, acte necesare, publicaţii

Anunţuri vânzări terenuri

Registrul electronic pentru evidenţa ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan

 

INVITATIE DE PARTICIPARE - depunerea de oferte la atribuirea prin achiziție directă a contractului de furnizare unui pachet Computer de birou complet echipat.       Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte la atribuirea prin achiziție directă a contractului de furnizare unui pachet Computer de birou complet echipat. Codul CPV: 30200000-1 - Echipament şi accesorii pentru computer

fisiere disponibile:
  |-model contract PC.doc
  |-MODELE DE FORMULARE PC.doc
  |-caracteristici tehnice PC.pdf
  |-invitatie de participare PC.pdf


p102-  portal admin, 26-09-2017   
 

ANUNŢ - Invitam să participaţi prin depunerea de oferte la atribuirea prin achiziție directă a contractului de furnizare lemne foc. Codul CPV: 03410000-7 - Lemn       Oferta poate fi transmisă electronic pe adresa de e-mail: primaria_chilia_veche@yahoo.com sau prin fax la tel: 0240547384 până cel mai târziu la data de 31.10.2017, orele 16:00, ofertantul câștigător având obligația să prezinte originalul însoțit de celelalte documente din secțiunea - modele de formulare- ulterior la sediul Autorității Contractante: Primăria Comunei Chilia Veche, str. Dunării nr. 65, județul Tulcea, cod poștal 827050.

fisiere disponibile:
  |-L_INVITATIE_PARTICIPARE_ACHIZITIE_DIRECTA_Lemne_foc.doc
  |-L_model_contract.doc
  |-L_MODELE_DE_FORMULARE.doc
  |-L_invitatie_de_participare.pdf
  |-Anunt SEAP.pdf


p104-  portal admin, 25-10-2017   
 

ANUNŢ - achiziţie directă de servicii pentru investiţia -Reabilitare moară - muzeul tradiţiilor locale-.       Invitaţie de participare la Achiziţia directă de servicii Studiu de fezabilitate - faza D.A.L.I. pentru investiţia -Reabilitare moara - muzeul tradiţiilor locale-.

fisiere disponibile:
  |-Formulare DALI.doc
  |-Model contract SF DALI.doc
  |-_Invitatie participare DALI.pdf
  |-Caiet de sarcini DALI.pdf


p105-  portal admin, 16-11-2017   
 

Anunţ - privind comunicarea actelor administrative a debitoarei Botas Rodica cu domiciliul fIscal în comuna Chilia Veche jud. Tulcea       

fisiere disponibile:
  |-proces_verbal_comunicare_prin_publicitate.pdf


p61-  portal admin, 01-08-2017   
 

Anunţuri colective pentru persoane fizice şi juridice       Liste datorii

fisiere disponibile:
  |-ANUNT COLECTIV PERSOANE JURIDICE.pdf
  |-ANUNT COLECTIV PERSOANE FIZICE.pdf


p62-  portal admin, 18-08-2017   
 

Anunt - Locuinte ANL pentru tineri cu varste cuprinse intre: 18 si 35 de ani       Tinerii cu varste cuprinse intre: 18 si 35 de ani, pot depune cereri pentru repartizarea unei locuinte construite in com. Chilia Veche, prin programul ANL, la sediul Primariei Chilia Veche, strada Dunarii, nr. 65.

fisiere disponibile:
  |-Anunt_locuinte_ANL.pdf


p264-  portal admin, 22-02-2017   
 

Anunt - Registrul agricol       PROPRIETARII CARE DEȚIN TEREN ÎN TARLA 50,PARCELA 257, CONFORM TABELULUI DE MAI JOS, SUNT RUGAȚI SĂ DEPUNĂ DOCUMENTE NECESARE PENTRU REALIZĂRII CADASTRULUI GRATUIT, LA PRIMĂRIA COMUNEI CHILIA VECHE

fisiere disponibile:
  |-TABEL NOMINAL CADASTRU GRATUIT.pdf


p301-  portal admin, 17-07-2017   
 

Anunţ - TABEL NOMINAL CADASTRU GRATUIT       PROPRIETARII CARE DEȚIN TEREN ÎN TARLA 50,PARCELA 257, CONFORM TABELULUI DE MAI JOS, SUNT RUGAȚI SĂ DEPUNĂ DOCUMENTE NECESARE PENTRU REALIZĂRII CADASTRULUI GRATUIT, LA PRIMĂRIA COMUNEI CHILIA VECHE

fisiere disponibile:
  |-TABEL NOMINAL CADASTRU GRATUIT.pdf


p303-  portal admin, 19-07-2017   
 

Anunt - efectuare cadastru gratuit       PROPRIETARII CARE DETIN TEREN IN TARLA 55, PARCELA 270-1, CONFORM TABELULUI DE MAl JOS, SUNT RUGATI SA DEPUNA. DOCUMENTE NECESARE PENTRU REALIZAREA CADASTRULUI GRATUIT, LA PRIMARIA COMUNEI CHILlA VECHE

fisiere disponibile:
  |-anunt cadastru gratuit.pdf


p309-  portal admin, 10-08-2017   
 

ANUNT PREALABIL PRIVIND AFIŞAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI       Sectoare cadastrale: 13

fisiere disponibile:
  |-anunt_prealabil.pdf


p325-  portal admin, 25-09-2017   
 

Anunţ public - solicitării de emitere a acordului de mediu       Depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul -Construire Dispensar în comuna Chilia Veche-

fisiere disponibile:
  |-Anunt solicitare_acord_de_mediu_construire_dispensar.pdf


p356-  portal admin, 27-10-2017   
 

Anunţ public - solicitării de emitere a acordului de mediu       Depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul -Modernizare drumuri în comuna Chilia Veche-

fisiere disponibile:
  |-Anunt solicitare_acord_de_mediu_modernizare_drumuri.pdf


p357-  portal admin, 27-10-2017   
 

PLAN URBANISTIC ZONAL - staţie de bază pentru comunicaţii electronice       

fisiere disponibile:
  |-anunt_PUZ_RCS_RDS_statie_de_baza_comunicatii_electronice.pdf


p43-  portal admin, 13-06-2017    

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2017 Primaria Chilia_Veche - Toate drepturile rezervate