ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI CHILIA_VECHE
 
strada Dunării Nr. 65 cod poştal 827050; tel: 0240 547301; fax: 0240 547384; e-mail: primaria_chilia_veche@yahoo.com       

harta site: Comunicate >>> Anunţuri, licitaţii, manifestări

  Anunţuri, licitaţii, manifestări Publicatii Casatorii  
aici anunturi in arhiva >>>

  Legea 17/2014 (Vânzare teren extravilan) - norme, acte necesare, publicaţii

Anunţuri vânzări terenuri

Registrul electronic pentru evidenţa ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan

 

ANUNŢ - Invitam să participaţi prin depunerea de oferte la atribuirea prin achiziție directă a contractului de furnizare lemne foc. Codul CPV: 03410000-7 - Lemn       Oferta poate fi transmisă electronic pe adresa de e-mail: primaria_chilia_veche@yahoo.com sau prin fax la tel: 0240547384 până cel mai târziu la data de 31.10.2017, orele 16:00, ofertantul câștigător având obligația să prezinte originalul însoțit de celelalte documente din secțiunea - modele de formulare- ulterior la sediul Autorității Contractante: Primăria Comunei Chilia Veche, str. Dunării nr. 65, județul Tulcea, cod poștal 827050.

fisiere disponibile:
  |-L_INVITATIE_PARTICIPARE_ACHIZITIE_DIRECTA_Lemne_foc.doc
  |-L_model_contract.doc
  |-L_MODELE_DE_FORMULARE.doc
  |-L_invitatie_de_participare.pdf
  |-Anunt SEAP.pdf


p104-  portal admin, 25-10-2017   
 

ANUNŢ - achiziţie directă de servicii pentru investiţia -Reabilitare moară - muzeul tradiţiilor locale-.       Invitaţie de participare la Achiziţia directă de servicii Studiu de fezabilitate - faza D.A.L.I. pentru investiţia -Reabilitare moara - muzeul tradiţiilor locale-.

fisiere disponibile:
  |-Formulare DALI.doc
  |-Model contract SF DALI.doc
  |-_Invitatie participare DALI.pdf
  |-Caiet de sarcini DALI.pdf


p105-  portal admin, 16-11-2017   
 

Anunţ public - solicitării de emitere a acordului de mediu       Depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul -Construire Dispensar în comuna Chilia Veche-

fisiere disponibile:
  |-Anunt solicitare_acord_de_mediu_construire_dispensar.pdf


p356-  portal admin, 27-10-2017   
 

Anunţ public - solicitării de emitere a acordului de mediu       Depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul -Modernizare drumuri în comuna Chilia Veche-

fisiere disponibile:
  |-Anunt solicitare_acord_de_mediu_modernizare_drumuri.pdf


p357-  portal admin, 27-10-2017   
 

Primaria comunei Chilia Veche a iniţiat un proiect de hotărâre ce vizează stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018       Până la data de 27 noiembrie 2017 toţi cei interesaţi pot trimite în scris la sediul Primariei comunei Chilia Veche, persoanei responsabile pentru relatia cu societatea civila din cadrul Compartimentului Relatii cu publicul – propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare în legătură cu acest proiect de hotarare.

fisiere disponibile:
  |-Anunt.pdf
  |-proiect_de_hotarare_taxe_si_impozite_2018.pdf


p366-  portal admin, 21-11-2017    

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2018 Primaria Chilia_Veche - Toate drepturile rezervate