ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI CHILIA_VECHE
 
strada Dunării Nr. 65 cod poştal 827050; tel: 0240 547301; fax: 0240 547384; e-mail: primaria_chilia_veche@yahoo.com       

harta site: Comunicate >>> Anunţuri, licitaţii, manifestări

  Anunţuri, licitaţii, manifestări Publicatii Casatorii  
aici anunturi in arhiva >>>

  Legea 17/2014 (Vânzare teren extravilan) - norme, acte necesare, publicaţii

Anunţuri vânzări terenuri

Registrul electronic pentru evidenţa ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan

 

Programul anual al achiziţiilor publice 2018 şi Strategia anuală de achiziţii publice 2018       

fisiere disponibile:
  |-Programul anual al achizitiilor publice 2018.pdf
  |-Strategia anuala de achizitii publice 2018.pdf


p111-  portal admin, 25-01-2018   
 

ANUNŢ - achiziţie Servicii de consultanță și management Reabilitare moară – muzeul tradițiilor locale în Comuna Chilia Veche       Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte la atribuirea prin achiziție directă a contractului de Servicii de consultanță și management Reabilitare moară – muzeul tradițiilor locale în Comuna Chilia Veche.

fisiere disponibile:
  |-Formulare consultanta.doc
  |-Invitatie de participare moara.pdf
  |-Caiet de sarcini moara.pdf


p117-  portal admin, 09-05-2018   
 

Solicitare oferte la atribuirea prin achiziție directă a contractului de lucrări privind execuția lucrărilor aferente investiției „Modernizare sistem de iluminat public stradal în comuna Chilia Veche, jud.Tulcea”       Lucrarea va consta în: - Achiziție corp de iluminat stradal cu lămpi LED de 30, 36 și 55 W; - Accesoriile necesare pentru instalarea corpurilor de iluminat pe stâlpi; - Demontarea și relocarea corpurilor existente și montarea corpurilor de iluminat noi pe care nu există corpuri de iluminat; Valoarea maximă estimată pentru alocarea contractului ce urmează a fi atribuit: 280.000,00 lei fără TVA.

fisiere disponibile:
  |-Caiet de sarcini.pdf
  |-Clauze contractuale Lucrari.doc
  |-Formulare Lucrari.doc
  |-Proiect tehnic.pdf
  |-Invitatie de participare.pdf
  |-Devize fara preturi.zip


p120-  portal admin, 24-05-2018   
 

ANUNŢ - INVITAȚIE DE PARTICIPARE - achiziția directă - Servicii de supraveghere tehnică prin diriginte de șantier       UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA CHILIA VECHE în calitate de Autoritate Contractantă vă invită să participați la achiziția directă organizată în vederea atribuirii contractului de Servicii de supraveghere tehnică prin diriginte de șantier pe perioada execuției lucrărilor pentru implementarea proiectului „Modernizare sistem de iluminat public stradal“ în localitatea Chilia Veche.

fisiere disponibile:
  |-Draft Contract de servicii dirigentie.doc
  |-Formulare.docx
  |-Invitatie de participare.pdf
  |-Caiet de sarcini.pdf


p121-  portal admin, 08-06-2018   
 

Anunţ - organizare concurs promovare în grad profesional - posturi asistent medical comunitar       

fisiere disponibile:
  |-Anunt promovare in grad profesional.pdf


p282-  portal admin, 05-06-2018   
 

ANUNŢ - concurs angajare post contractual de execuţie       Primăria comunei Chilia Veche, judeţul Tulcea, organizează concurs în perioada 29 iunie - 2 iulie 2018 pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant din cadrul aparatului de specialitate al primarului - Compartiment Implementare Proiecte Finanţate din Fonduri Exteme Nerambursabile - Centru Local de Informare Turistică şi Proximităţi

fisiere disponibile:
  |-Anunt concurs - conditii - fisa postului - bibliografie.pdf


p286-  portal admin, 07-06-2018   
 

ANUNŢ colectiv pentru comunicarea prin publicitate - datorii contribuabili (persoane fizice)       

fisiere disponibile:
  |-anunt_datorii_persoane_fizice_nr_2051_16aprilie2018.pdf


p74-  portal admin, 17-04-2018   
 

ANUNŢ colectiv pentru comunicarea prin publicitate - datorii contribuabili (persoane fizice)       

fisiere disponibile:
  |-anunt_datorii_contribuabili_2355.pdf


p76-  portal admin, 02-05-2018   
 

ANUNŢ colectiv pentru comunicarea prin publicitate - datorii contribuabili (persoane juridice)       

fisiere disponibile:
  |-anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate.pdf


p78-  portal admin, 18-05-2018   
 

Lista cu persoanele fizice care au domiciliul în comuna Chilia Veche si care trebuie sa depună declaraţii fiscale       

fisiere disponibile:
  |-Lista persoane fizice.pdf


p79-  portal admin, 18-05-2018   
 

Tabele nominale - cadastru gratuit       PROPRIETARII CARE DEŢIN TEREN ÎN TARLA 50, PARCELA 257-1, TARLA 50, PARCELA 257, TARLA 55, PARCELA 270-1, TARLA 55, PARCELA 270, CONFORM TABELULUI DE MAl JOS, SUNT RUGAŢI SĂ DEPUNĂ DOCUMENTELE NECESARE PENTRU REALIZAREA CADASTRULUI GRATUIT LA PRIMĂRIA COMUNEI CHILIA VECHE

fisiere disponibile:
  |-tabel_nominal_cadastru_gratuit_2018.pdf


p398-  portal admin, 21-03-2018   
 

ANUNŢ - licitație publică cu strigare pentru vânzare teren intravilan       Comuna Chilia Veche, cod fiscal: 4508738, organizează a doua licitație publică cu strigare pentru vânzarea suprafeței de 646 mp teren Lot 3, situat în intravilanul comunei, T 68, Cc 1537-2, ce aparține domeniului privat al comunei. Licitația va avea loc în data de 28.06.2018, orele 13:00.

fisiere disponibile:
  |-Anunt licitatie publica vanzare teren.pdf


p968-  portal admin, 08-06-2018    

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2018 Primaria Chilia_Veche - Toate drepturile rezervate