ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI CHILIA_VECHE
 
strada Dunării Nr. 65 cod poştal 827050; tel: 0240 547301; fax: 0240 547384; e-mail: primaria_chilia_veche@yahoo.com       

>>> Funcţionarii din cadrul Primăriei CHILIA VECHE

  Primar Viceprimar Secretar Funcționari Declaraţii de Avere şi Interese Legislaţie  

Primar: CIUPITU GEORGETA
Viceprimar: MINEA OCTAVIAN
Secretar: CIOCOI GABRIELA

Consiliul Local al Comunei CHILIA VECHE

Funcţionarii din cadrul Primăriei Comunei CHILIA VECHE

Nr Nume Prenume Funcţia Funcţionar Public Compartiment /Serviciu
1 VELEA LUCRETIA consilier da achizitii publice
2 CIURARIU COSTEL muncitor necalificat I nu administrativ
3 TERENTE MARIA consilier da asistenta sociala
4 PERIJOC AURORA Bibliotecar nu biblioteca comunala
5 BRAILOVSCHI LUCICA consilier da casierie
6 AXENTIEV ELENA - LAURA Agent de turism da Centru Local de Informare Turistica
7 GHEBA ANGELICA Consilier principal da Contabilitate
8 HOLOSTENCU MITICA paznic nu paza si protectie
9 MILITARU FLORICA paznic nu paza si protectie
10 TEODOROV COSTEL paznic nu paza si protectie
11 MUNTEANU ION paznic nu paza si protectie
12 SUBOTIN MARIA referent da registru agricol
13 TUDOR A STEFANA Consilier da relatii cu publicul
14 BALUTA ANTONICA consilier da stare civila
15 BACCELA LUCICA consilier da taxe si impozite
16 JELESCU MARIOARA inspector da urbanism


Din totalul de 10 funcţionari publici:
9 au studii superioare;
9 au absolvit cursuri de specialitate în domeniul în care activează;
  Primar Viceprimar Secretar Funcționari Declaraţii de Avere şi Interese Legislaţie  

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Chilia_Veche - Toate drepturile rezervate