ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI CHILIA_VECHE
 
strada Dunării Nr. 65 cod poştal 827050; tel: 0240 547301; fax: 0240 547384; e-mail: primaria_chilia_veche@yahoo.com       

>>> Funcţionarii din cadrul Primăriei CHILIA VECHE

  Primar Viceprimar Secretar Funcționari Declaraţii de Avere şi Interese Legislaţie  

Primar: CIUPITU GEORGETA
Viceprimar: MINEA OCTAVIAN
Secretar: CIOCOI GABRIELA

Consiliul Local al Comunei CHILIA VECHE

Funcţionarii din cadrul Primăriei Comunei CHILIA VECHE

Nr Nume Prenume Funcţia Funcţionar Public Compartiment /Serviciu
1 VELEA LUCRETIA consilier da achizitii publice
2 CIURARIU COSTEL muncitor calificat nu administrativ
3 TERENTE MARIA consilier da asistenta sociala
4 PERIJOC AURORA Bibliotecar nu biblioteca comunala
5 BRAILOVSCHI LUCICA consilier da casierie
6 AXENTIEV ELENA - LAURA Agent de turism nu centru local de informare turistica
7 LAVRO LUCICA ghid de turism nu centrul local de informare turistică
8 GHEBA ANGELICA Consilier principal da Contabilitate, cheltuieli
9 LUPU IONELA referent da executări silite
10 TUDOR A STEFANA Consilier da registratură, relatii cu publicul şi arhivă
11 SUBOTIN MARIA referent da registru agricol
12 BALUTA ANTONICA consilier da stare civila şi resurse umane
13 BACCELA LUCICA consilier da venituri, taxe si impozite


Din totalul de 9 funcţionari publici:
9 au studii superioare;
4 au absolvit cursuri de specialitate în domeniul în care activează;
  Primar Viceprimar Secretar Funcționari Declaraţii de Avere şi Interese Legislaţie  

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Chilia_Veche - Toate drepturile rezervate